• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (V}

Случай на проекта

Случай на проекта

Отлично производство - основната технология за системата

Модулна технология (60 клетки например)

MBB поликристален

мощност на модула 270 ~ 280W

MBB PERC монокристален

мощност на модула 275 ~ 300W

MBB монокристален

мощност на модула 275 ~ 290W

MBB N-тип монокристален

мощност на модула 280 ~ 360W

MBB монокристален двоен стъклопакет

мощност на модула 270 ~ 290W